How to update Universal Robots? [Dutch]

Laurens (Gibas, importer of UR robots in The Netherlands) wrote:

Algemeen onderhoud is in principe niet nodig aan de robot, software updates zijn vaak wel nuttig.

Deze updates kun je echter zelf ook uitvoeren.

Hieronder de links naar de manual waarin dit staat beschreven.

Let wel op: jullie hebben 2 CB2 robots en een CB3, de update procedures hiervoor zijn verschillend.

Bij beide types moet je overigens per versie updaten. Stel de CB2 robot draait nu op 1.5, dan eerst updaten naar 1.6, daarna naar 1.7 en tenslotte naar 1.8. Dus niet in 1x van 1.5 naar 1.8.

Update procedure CB2 (pagina 79-80): https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ur-support-site/17246/ServiceManual_UR10_en_2.0.7.pdf

Update procedure CB3 (pagina 85-86): https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ur-support-site/15739/ServiceManual_UR10_en_3.2.1.pdf

Kun je mij eens de logfile en het serienummer toesturen van de robot waarvan het touchscreen het niet meer doet?

De logfile kun je downloaden via een zogenaamde magic file, deze is te downloaden via onderstaande link.

De instructies staan hier ook bij.

https://www.universal-robots.com/download/?option=16579