Siemens S7 PLC: Trouble putting Activatescreen event in HMI tag [Dutch]

@Zander says:

Ik wil met een error die via python modbus wordt opgestuurd een error screen openen maar lukt me niet.
Ik probeerde een Activatescreen event in een HMI tag te zetten maar deed niks.
Ik hoor graag hoe jij zo’n situatie zou aanpakken en hoe ik het kan oplossen .

@4lloyd answered:

De juiste oplossing is inderdaad om een ActivateScreen functie toe te voegen bij de events van een HMI tag.

Het probleem is waarschijnlijk dat de “Acquisition mode” van die HMI tag staat op “Cyclic in operation”. Dat houd in dat de waarde van de tag alleen wordt geüpdatet wanneer deze zichtbaar is op het scherm. Om dat op te lossen moet je de “Acquisition mode” veranderen naar “Cyclic continuous”. Dan wordt namelijk de waarde van de tag altijd geüpdatet. Je kan die instelling vinden in de properties van de HMI tag onder het kopje “Settings”. Zie de screenshot hieronder ter verduidelijking.

Thanks @4lloyd , Het werkt inderdaad nu wel doordat ik het HMI tag naar ‘Cyclic continuous’ in settings heb aangepast.
:slightly_smiling_face: :+1:t3:

1 Like